Referat generalforsamling 2017

Generalforsamlinger og anden klubinformation
Besvar
Brugeravatar
glenn3397
Indlæg: 74
Tilmeldt: 29. okt 2004, 12:18
Geografisk sted: Børkop

Referat generalforsamling 2017

Indlæg af glenn3397 » 26. apr 2017, 08:30

Referat generalforsamling 2017

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Formanden John Sigh, byder velkommen.
Valg af ordstyrer: Carsten Iversen (Iver)
Valg af referent: Glenn Nielsen

2. Bestyrelsens beretning
Generalforsamlingen er lovligt varslet, og formanden har ordet, og fortæller om året siden sidst:

20/1 Bestyrelsesmøde hos formanden.
16/4 Generalforsamling/forårs shelter v. Nykøbing S. 17. deltagere.
7/5 Lasses Nordsjællandstur 11. deltagere.
14/5 Ekstraordinær generalforsamling på Djursland 7. deltagere.
24/9 2xJens tur traditionen tro en stor succes.
8/10 Efterårs shelter 14 deltagere og besøg af Yeti og Henrik. Godt at se nye deltagere
5/11 Grovæder. Denne traditions bundne tur blev afholdt på NordDjursland 8. deltagere

3. Regnskabsaflæggelse
Kasserer Kim Torp fremlægger regnskabet for 2016. Egenkapitalen var ved årets start på 7459.50 kr. dette er ved årets afslutning 2922.55 kr. Nedbringningen af egenkapitalen er hovedsageligt sket ved at bruge 2713.40 kr på generalforsamlingen og 1278,55 kr på efterårs shelter.
Det tilstræbes fremover at have en egenkapital på ca 2000 kr. til at dække udlæg mv i forbindelse med afholdelse af klubbens arrangementer.

4. Valg af bestyrelse
På valg er Anders, Finn, og Kim Der er ikke andre der interesserede i at opstille, og alle genopstillede genvælges til bestyrelsen med klapsalver fra genneralforsamlingen.
5. Valg af bestyrelsessuppleant og revisor
Jørn genvælges til bestyrelsessuppleant med klapsalver fra genneralforsamlingen.
Iver genvælges til revisor med klapsalver fra generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastsættes til 0 kr. Bestyrelsen opfordrer klubbens medlemmer til at give donationer til klubben. Der oprettes et MobilePay nr. på hjemmesiden til indbetaling af donationer.

7. Indkomne forslag
Der er indkommet to forslag til ændring af vedtægterne.
Forslag A " Model rækken udvides til at omfatte ud over de nuværende modeller: CB500XA,NC700/750XA,VFR800X Crossrunner.CFR1000L Africa Twin og VFR1200X Crosstourer"

Derudover er der fremsat ønske om at ændre teksten i vedtægterne ang. medlemskab.

Forslag B "Medlemskab er for alle, der er indehaver af en Transalp, Africa Twin eller Varadero" Ændres til " Medlemskab er for alle, der har brugsretten til en af de i vedtægterne benævnte modeller"
Ønsker til ændringen begrundes ved at hvis partnere deles om en motorcykel eller evt. leasing af motorcyklen.

8. Eventuelt
Iver udnævner Lars til officiel kok ved HARK arrangementer. Lars får overrakt en, ca 1,5 meter lang, slev med indgraveret navn. Lars modtager med stolthed udnævnelsen.
Hilsen Glenn

Transalp 650 2002
Yamaha XS1100/EML GT 2001

Besvar